Til tannlegene

Som tannlege kommer du sikkert borti personer med tannlegeskrekk daglig og det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal gå fram med slike pasienter. Noen tannleger har også mer interesse og mulighet enn andre til å sette seg inn i tannlegeskrekk, eller odontofobi som det heter på fagspråket, og det er forståelig at ikke alle har denne interessen. Om du så er en tannlegestudent eller tannlege som ønsker å vite mer om odontofobi og hvordan man kan prøver å gjøre tannlegebesøkene mest mulig behagelig for disse pasientene er det kjempe flott!
Ofte er det ikke mye som skal til; vennlige ord, en forsiktig hånd og vanlig sunn fornuft. Og det vil bety all verden for den pasienten!

Ved å lese rundt på de forskjellige sidene her på tannlegeskrekken.no og forumet vårt vil det gi deg et fint bilde av hvordan det er som pasient å ha tannlegeskrekk og under vil du finne linker til artikler som er rettet mer mot tannleger. Om du ønsker mer
informasjon eller å gå dypere i emnet er det anbefalt å ta kontakt med Norsk forening for odontofobi.

Artikler og informasjon:

  • Tips for behandling av nervøse pasienter (engelsk)
  • Nathan Friedman om “iatrosedation” (engelsk)
  • En artikkel om tannlegeskrekk av Mike Gow (engelsk)
  • Hypnosis at work av Mike Gow (engelsk)
  • Are you positive av Mike Gow (engelsk)
  • The dental button av Mike Gow (engelsk)
  • ‘Treating Fearful Dental Patients’ (nettbok, engelsk)
  • Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling (Statens legemiddelverk, 2003)

Foreninger:

  • Norsk Forening for Odontofobi

Kurs:

På Norsk Forening for Odontofobi sine seminarer er det mulig å ta Odontofobi-eksamen som tannleger, psykologer og andre med en interesse innen dette kan ta. Ta kontakt med foreningen for mer informasjon.